Ergonomisk tilpasning

En hjelpende hånd med vakuumløftere fra Schmalz

Ergonomi handler om å optimalisere samspillet mellom mennesker og arbeidsmiljøet. En ergonomisk utformet arbeidsplass vil bidra til å sikre at arbeidet tilpasses menneskene, ikke omvendt.

Over tid vil en ergonomisk tilpasset arbeidsplass gi ringvirkninger på arbeidsmiljø og produktivitet. Vår leverandør Schmalz er en av de som utvikler løsninger for å oppnå dette.

 

Ergonomi i loven

Ordet ergonomi stammer fra de greske ordene "ergon" (arbeid) og "nomos" (lov). Målet med å ta ergonomiske hensyn i arbeidslivet er å skape gode forhold for arbeid som minimerer slitasje og store belastninger på de menneskene som utfører det. Dette inkluderer både fysiske og kognitive aspekter, som monotoni og multitasking. Ergonomi er derfor en av de fire grunnpilarene i manuell håndtering, sammen med sikkerhet, produktivitet og bærekraft.

 

I Norge regulerer Arbeidsmiljøloven arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og plikter med hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet. Målet er å unngå uheldige fysiske belastninger gjennom å sørge for at arbeidsplassen er utformet på en sånn måte at man kan variere arbeidsstillinger og bevegelser. «Det er lett å tenke at dette i all hovedsak handler om veldig tunge løft, men så enkelt er det ikke.» Jan Erik Kalvsjøhagen er daglig leder i LM Maskin og tar tak i en av problemstillingene mange glemmer i møte med ergonomisk tilpasning. «Om du løfter et forholdsvis lett objekt på typ tre kilo 500 ganger fra et samlebånd og over i esker hver eneste dag, så blir den totale belastingen på kroppen ganske betydelig! Og det ser vi at mange ikke nødvendigvis tenker på når vi kartlegger behovene de har.»

 

Bedre arbeidsmiljø

LM Maskin jobber tett med Schmalz og har lenge levert deres vakuumløftere til det norske markedet. «Dette er vakuumløftere av aller beste kvalitet som setter både brukeren og bruken i høysetet. De oppfyller alle gjeldende sikkerhetsstandarder og bidrar til å skape sunne arbeidsforhold,» forklarer Jan Erik. «I tillegg ser vi stadig vekk at de forbedrer produktiviteten fordi de sikrer konstant ytelse og beskytter arbeidsemner mot skade.»

Han påpeker viktigheten av at avgjørelsen om hvilken vakuumløfter man har behov for gjøres til en brukerstyrt avgjørelse. «Fra tid til annen opplever vi at de som faktisk jobber med løft ikke helt ser behovet eller at løfteren ikke er tilpasset det som faktisk skal løftes. Da vil ikke maskinene være til særlig nytte for noen!» Det er derfor viktig at man er helt presis i beskrivelsen av vekt og størrelse på det som skal løftes.

«Vi har opplevd at medarbeidere ikke ser behovet i det hele tatt, men etter noen uker er det helt uaktuelt å gå tilbake til måten man jobba på før. Det er kanskje det beste skussmålet vi kan få på disse produktene.» Og målet er nettopp det – en enklere hverdag med fokus på hver enkelt ansatts totale arbeidsmiljø. Schmalz' vakuumløftere er sertifisert med AGR kvalitetsmerke, som viser at de fremmer ergonomisk korrekt løfting og forebygger muskel- og skjelettlidelser. Vi vet at dette bidrar til å redusere sykefravær og øker effektiviteten.

Og det tjener jo alle på!

 

Les mer om dette temaet på Schmalz' egen hjemmeside.
https://www.schmalz.com/en-de/vacuum-lifters-and-crane-systems/ergonomics-by-schmalz/

 

Tilbake til aktuelt

0
Feed